Osnove i počeci web dizajna

Web dizajn je opšteprihvaćeni pojam koji obuhvata različite veštine, standarde i discipline koji se koriste u izradi web stranica. Web dizajn je planiranje i izrada web stranica. Taj proces uključuje informacionu arhitekturu, korisničko okruženje, strukturu stranica, navigaciju, izgled, boje, fontove i slike. Sve ovo je u kombinaciji sa načelima dizajna za stvaranje web stranice koja zadovoljava ciljeve vlasnika i dizajnera.

Web dizajn elementi

Elementi, oblasti web dizajna obuhvataju: web i grafički dizajn, dizajn korisničkog interfejsa, autoring, uključujući standardizovani kôd i SEO optimizaciju za web pretraživače i pregledače. Navešćemo neke od njih:

  • markup jezici (kao što su HTML, XHTML i XML)
  • jezici za stilizovanje, eng. style sheet (kao što su CSS i XSL)
  • skriptovanje sa klijentske strane, eng. client-side scripting (kao što je JavaScript i VBScript)
  • skriptovanje sa serverske strane, eng. server-side scripting (kao što su PHP i ASP)
  • baze podataka – tehnologije (kao što su MySQL, MSSQL)
  • multimedijske tehnologije (kao što su Flash i Silverlight)
  • web strategija i marketing
  • SEO optimizacija
  • i mnogo toga još…
Termin web dizajn

Termin web dizajn se obično koristi da opiše proces dizajniranja koji se odnosi na prednji – front-end deo (izgled stranice) i projektovanje web sajta uključujući pisanje kôda, koje spada u kodiranje, jer je to oblast koja takođe potpada pod web razvoj. Od web dizajnera se očekuje da zadovolje potrebne uslove izgleda i funkcionalnosti web sajta, ukoliko njihova uloga podrazumeva i pisanje kôda potrebno je da budu u toku sa važećim standardima u oblasti web development.